Lycens

Adviseren om te realiseren

Erkenning medewerker

erkenning
07-08-2014

Per 7 februari 2014 is Bas Jansen door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend voor het uitvoeren van partijkeuringen, bodemonderzoeken en de milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) van bodemsaneringen. De erkenning is van toepassing op de protocollen 1001, 2001, 2002, 2018 en 6001. Met de erkenning van Bas Jansen wordt het team van Lycens verder uitgebreid, waardoor nog sneller geschakeld kan worden.

In totaal beschikt Lycens nu over twee erkende veldwerkers voor het uitvoeren van partijkeuringen en drie erkende veldwerkers voor het uitvoeren van bodemonderzoeken en het uitvoeren van milieukundige begeleiding van bodemsaneringen. Van de drie erkende veldwerkers zijn twee veldwerkers ook gecertificeerd en erkend volgens de SC540 (asbestinventarisatie), waardoor het uitvoeren van bijvoorbeeld een bodemonderzoek en een asbestinventarisatie gecombineerd uitgevoerd kan worden.