Lycens

Adviseren om te realiseren

Brandveiligheid in zorggebouwen

brandblusser
07-08-2014

Hoe brandveilig is uw zorggebouw? Hoe waarborgt u het veiligheidsniveau?

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal binnenbranden de afgelopen jaren flink is gestegen. Het aantal binnenbranden in zorggebouwen (ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, psychiatrie) is zelfs met 55% gestegen. Vooral in 2012 is er sprake van ook een groot aantal dodelijke slachtoffers binnen verpleeghuizen en zorgcentra.

Op basis van deze cijfers zou men kunnen constateren dat er meer gedaan moet worden aan vroegtijdige signalering van brand, het liefst in combinatie met een snelle actie van de brandweer. In tegenstelling daartoe is de Brandweer Nederland vorig jaar gestart met het project STOOM (Structureel Terugbrengen Onechte en Ongewenste Meldingen). Reden? Ruim 94% van de meldingen die jaarlijks binnen komen bij de meldkamers blijken 'loos' alarm. Het terugdringen van dergelijke meldingen gaat o.a. gepaard met afkoppelen van de brandmeldinstallaties naar de regionale brandmeldcentrales.

Ook voldoen een groot aantal gebouwen in Nederland niet aan de bouwkundige en installatietechnische eisen die gesteld worden, in o.a. het Bouwbesluit, qua brandveiligheid. Dit blijkt onder andere uit verschillende onderzoeken naar de bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid in (bestaande) gebouwen, uitgevoerd door Lycens Huisvesting.

Met het feit dat door het STOOM-traject meer verantwoordelijkheid bij de vastgoedeigenaar of gebruiker komt te liggen, is er des te meer reden om goed inzicht te hebben wat het veiligheidsniveau is van vastgoed. Maar bovenal: hoe borgen we de brandveiligheid?
Antwoord hierop is 'GebouwAssistent'.