Lycens

Adviseren om te realiseren

Bestemmingsplan Crematorium Borne

2015 0440 afbeelding ref
13-06-2016

BRO Lycens heeft in opdracht van gemeente Borne het bestemmingsplan voor het nieuwe crematorium in Borne mogen opstellen.

Het bestemmingsplan omvat de juridisch-planologische regeling voor het crematorium met diverse bijbehorende voorzieningen zoals strooivelden, een urnenmuur- en vijver en een vlinderhofje en sterrenheuvel.

(Foto: Bron BRO Lycens / gemeente Borne)