Lycens

Adviseren om te realiseren

Bestemmingsplan Canadastraat 31, Heino vastgesteld

Canadastraat
16-07-2012

De gemeente Raalte heeft onlangs het vastgestelde bestemmingspan Heino, Canadastraat 31 gepubliceerd. Het gaat om een planologische regeling om de bouw van een complex met 11 seniorenappartementen. Het perceel is gelegen in het centrum van Heino. Het bouwplan past niet binnen het vigerende bestemmingsplan "Heino". Realisatie van het initiatief kan daarom alleen mogelijk worden gemaakt middels een planologische procedure. Om deze ontwikkeling te realiseren heeft Lycens dit bestemmingsplan opgesteld.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u terecht bij dhr D. Lokhorst.

U kunt direct het plan bekijken via ruimtelijkeplannen.nl