Lycens

Adviseren om te realiseren

Asbestcalamiteit te Enschede

asbest 3
07-08-2014

Naar aanleiding van een melding bij Woningcorporatie Domijn inzake een asbestcalamiteit bij de Zuiderspoorflat aan de Haaksbergerstraat te Enschede, heeft een sanering plaatsgevonden, waarbij asbesthoudend materiaal middels een kraan is afgevoerd door een saneringsbedrijf.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden door een bouwkundige aannemer waarbij Lycens een DIA beschikbaar heeft gesteld om ter plaatse te kijken of er nog meer gevelbeplatingen los zitten welke dan gelijk door de DIA konden worden geïnventariseerd. Ook dit onderzoek heeft plaatsgevonden met een kraan waarbij de aannemer alsmede een DIA van Lycens in een bak langs de gevel hebben gecontroleerd.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er plaatselijk wel breuk is geconstateerd maar verder zijn geen losse onderdelen waargenomen die een gevaar opleveren voor de bewoners.

Vervolgens is aan Lycens de opdracht verstrekt voor de inventarisatie van de buitenzijde van het flatgebouw! Dit met de bedoeling om de gebroken gevelbeplatingen te kunnen laten vervangen door nieuwe asbestvrije gevelplaten.

Foto: Zuiderspoorflat (Haaksbergerstraat te Enschede)