Lycens

Adviseren om te realiseren

Asbest: geen woorden maar daden

asbest3
20-03-2012

“De gevaren van asbest zijn té lang onderschat en hierdoor kon het ‘asbestmonster’ 40 jaar lang zijn gang gaan”.

Dit concludeert Bob Suers, asbestadvocaat, in zijn proefschrift waarop hij afgelopen week promoveerde in Rotterdam. Volgens Suers waren de risico’s van asbest al bekend in de jaren zestig, maar toch heeft het tot 1993 geduurd voordat er een algeheel verbod is gekomen op het gebruik van asbest. Dit heeft veel onnodige slachtoffers gekost en door de lange tijd tussen blootstelling en ziek worden, loopt het aantal slachtoffers nog steeds op.

Al eerder is uit een rapport van de gezondheidsraad van juni 2010 gebleken dat asbest gevaarlijker is dan tot dan toe werd aangenomen en tweemaal zoveel slachtoffers maakt als gedacht. Recent heeft staatsecretaris Joop Atsma (Milieu) scholen aangespoord asbest in hun schoolgebouwen op te sporen en indien zij dit niet doen wil hij hen hiertoe verplichten. Schoolbesturen moeten binnen een jaar onderzoeken of in oude schoolgebouwen (van voor 1994) asbest is verwerkt. 

Atsma noemt de nieuwe aanpak “Geen woorden maar daden”. Het is dan ook de hoogste tijd om in actie te komen. Niet alleen voor scholen, maar ook voor gemeenten, woningverhuurders en -corporaties en zorginstellingen. Als een eerste inventarisatie van circa 4000 scholen laat zien dat er in 37% van de gevallen een acuut risico heerst, is de vraag waarom dit anders zou zijn bij verzorgingstehuizen, kinderopvang, winkels en gemeentelijke gebouwen?