Lycens

Adviseren om te realiseren

Aan de slag met herbestemming kerken en kloosters

kerken herbestemmen
05-06-2012

Honderden kerkgebouwen en kloosters worden de komende jaren gesloten of staan al leeg. In samenwerking met BOEi heeft stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed (BHRE) onderzoek gedaan naar de herbestemmingsmogelijkheden van zestien religieuze objecten waaruit bleek, dat het vinden van een nieuwe eigenaar voor deze objecten zeer moeilijk is. Een verandering van een bestemmingsplan is een langdurig en onvoorspelbaar traject waar een investeerder vaak niet op wil wachten. Daarbij komt dat eigenaren van kerken geen ervaring hebben met herbestemming.

Om meer religieus erfgoed te kunnen redden, onderzoekt BOEi de oprichting van “Kerk en Klooster”. Deze nieuwe dochter van BOEi zal daadwerkelijk aan de slag gaan met de herbestemming van kerken en kloosters en kan huidige eigenaren behulpzaam zijn bij het zoeken naar nieuwe gebruiksmogelijkheden. BOEi wil op korte termijn 21 rijksmonumentale kerken en kloosters overnemen, waarmee concreet aan de slag gegaan worden. Sylvia Pijnenborg, beoogd directeur Kerk en klooster: ,,Het is het bewust naar ons toe halen van een probleem, maar daarmee maken we de urgentie ook tastbaar voor alle betrokken partijen. Bij de selectie van kerken waarmee we aan de slag willen gaan zijn draagvlak in de omgeving en de potentie tot herbestemming belangrijke criteria voor het overnemen van objecten van huidige eigenaren’’.

Bron: BOEi