Lycens

Adviseren om te realiseren

Vergunningmanagement (Wabo, milieuvergunning, etc.)

Vergunningmanagement gaat met name in op de toetsing van zowel processen als bouwkundige voorzieningen aan de opgelegde voorschriften die gesteld zijn in onder andere de milieuvergunning en gebruiksvergunning.

Voor het realiseren van een bouwproject zijn uiteenlopende vergunningen, ontheffingen en bijbehorende onderzoeken benodigd. Deze vergunningen en ontheffingen zijn niet altijd even eenvoudig te verkrijgen. Bovendien kunnen er voorschriften worden gesteld die de realisatie van een bouwproject ernstig belemmeren. Lycens kent de weg naar het krijgen van een vergunning.

Onze kracht en unieke toegevoegde waarde zit in onze jarenlange ervaring met het begeleiden en coördineren van complexe ruimtelijke ontwikkelingen. Het vergunningmanagement bekijken wij dan ook in een brede context en niet alleen als juridisch vraagstuk. Hierdoor zijn wij beter in staat om de vergunningverlening, -handhaving en -aanvraag op elkaar af te stemmen en te begeleiden.

De optimaal vergunde situatie houdt ook in dat uw initiatief niet zomaar tijdens een bezwaar- en beroepprocedure kan worden afgeschoten waardoor al het werk opnieuw dient te worden uitgevoerd.

Lycens verzorgt vergunningmanagement, waarbij een optimaal vergunde situatie wordt gegarandeerd. Wij zorgen ervoor dat snel en zorgvuldig de benodigde vergunningprocedures worden opgestart en afgerond. Hiertoe brengen wij de voor uw project benodigde vergunningen, ontheffingen en overige besluiten in kaart. Op basis hiervan ontstaat de mogelijkheid om aanpassingen in het projectplan aan te brengen, die het verkrijgen van de benodigde toestemmingen makkelijker maakt en versnelt. In overleg met het bevoegde gezag zal worden vastgesteld welke eisen kunnen worden beperkt en worden de vergunningen c.q. toestemmingen voor u verzorgd.

Meer weten over Vergunningmanagement (Wabo, milieuvergunning, etc.)?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief