Lycens

Adviseren om te realiseren

Planologische haalbaarheidsstudies

Lycens is specialist op het gebied van ruimtelijke vraagstukken en procedures. Wij kunnen daardoor een grote rol spelen bij de realisatie van uw ruimtelijke (her)ontwikkelings- en bouwprojecten. 

Wij kunnen bij een principeverzoek om medewerking adviseren omtrent de planologische haalbaarheid van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor hebben wij een speciale methode ontwikkeld, de MilieuRuimteScan. Vervolgens kunnen wij de haalbaarheidsstudie vertalen met een nieuw bestemmingsplan of omgevingsvergunning voor het projectmatig afwijken van het vigerend kader. Tot slot kunnen wij, mede door de lange staat van dienst van onze medewerkers bij de overheid, voorzien in de procedure begeleiding. In dit kader kunnen wij u van advies voorzien bij inspraak, zienswijze, bezwaar- en beroepsschriften.

Wanneer een MilieuRuimteScan?

Wanneer u twijfelt of uw project realiseerbaar is of u wilt weten op welke wijze aanwezige belemmeringen kunnen worden weggenomen, dan is de MilieuRuimteScan het ideale product voor u. 

Wat doet een MilieuRuimteScan?

Met de MilieuRuimteScan wordt voor uw initiatief in beeld gebracht of en zo ja welke ruimtelijke en milieuhygiënische belemmeringen het realiseren van uw initiatief in de weg staan. Op basis hiervan worden uitspraken gedaan over de planologische haalbaarheid. Een vervolgvraag hierop is de wijze waarop belemmeringen kunnen worden weggenomen, met andere woorden inpasbaar kunnen worden gemaakt.

Meer weten over Planologische haalbaarheidsstudies?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief