Lycens

Adviseren om te realiseren

Bestemmingsplan / Ruimtelijke onderbouwingen

De bestemming van gronden binnen Nederlandse gemeenten is vastgelegd in bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten per 1 juli 2013 over actuele bestemmingsplannen te beschikken, dat wil zeggen over bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan tien jaar.

Lycens maakt uw bestemmingsplan weer actueel. Wij zorgen ervoor dat uw bestemmingsplan vorm en inhoud krijgt volgens de wettelijke uitgangspunten. Ook het hele proces rond het opstellen van het bestemmingsplan is bij Lycens in goede handen.   

Het maken van bestemmingsplannen en advisering over juridisch-planologische vraagstukken is onze 'corebusiness'. Kenmerk van Lycens is dat wij alle expertise die nodig is voor het opstellen van bestemmingsplannen in huis hebben.

Wij hebben aantoonbaar ruime ervaring met het maken van bestemmingsplannen en inpassingsplannen over de gehele breedte van de ruimtelijke ordening. Ook voor alle (milieu)onderzoeken kunt u bij ons terecht.

 

Meer weten over Bestemmingsplan / Ruimtelijke onderbouwingen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief