Lycens

Adviseren om te realiseren

Advisering asbestbeleid

Een asbestbeleidsplan beschrijft vigerende wet- en regelgeving en bevat werkvoorschriften waarin staat beschreven hoe medewerkers en bewoners in verschillende risicovolle situaties dienen te handelen. Het asbestbeleidsplan heeft tot doel de aanwezige asbesthoudende materialen in het woningbestand op te sporen en een veilige omgang hiermee te waarborgen. Bij een asbestbeleidsplan horen de volgende kerndoelen:        

 • Beleid binnen de organisatie implementeren;
 • Het saneren van alle asbesthoudende materialen in risicovolle situaties;
 • Risicobepaling van de asbesthoudende materialen onder behoud van de inventarisatie;
 • Beheren van de asbesthoudende materialen in de toekomst.

Resultaat

Het asbestbeleidsplan geeft inzicht in het beleid met betrekking tot de omgang met asbest in woningen. Het beleidsplan beschrijft een stapsgewijze benadering over hoe om te gaan met calamiteiten en eventuele sanering. Tevens geeft het beleidsplan inzicht in de budgetten en kosten voor beheer en sanering wie welke verantwoordelijkheden draagt.

De grootste risico’s voor asbest worden verwijderd uit het woningbestand, waardoor de corporatie, de bewoners en onderhoudsmedewerkers minder risico lopen op blootstelling aan asbesthoudende materialen en waardoor een beheersbare en verantwoordelijke eindsituatie ontstaat.

Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een asbestbeleidsplan op te stellen, zijn bovenstaande argumenten een belangrijke reden om vanuit een goed en doordacht plan bij te dragen aan de visie en missie van uw organisatie.

Waarom een asbestbeleidsplan

Middels een asbestbeleidsplan wordt verantwoord met asbest omgegaan, zonder dat een asbestinventarisatie voor alle woningen hoeft te worden uitgevoerd en alle asbest moet worden gesaneerd. Hierdoor worden kosten bespaard (tenzij de corporatie dit als uitgangspunt stelt). Hieronder zijn de voordelen kort opgesomd:

 • Risico’s voor bewoners, medewerkers en derden worden geminimaliseerd;
 • Verantwoordelijkheden binnen de organisatie worden duidelijk (asbestproblematiek en verzameling van de gegevens op een centrale plek);
 • Aanpak van asbestproblemen zijn eenduidig en voldoen aan de vigerende wetgeving;
 • Uiteindelijk worden kosten bespaard met de eenduidige aanpak van asbestproblemen, geen ad hoc en relatief dure eenmalige oplossingen;
 • De organisatie kan naar buiten communiceren dat men actief bezig is met asbestbeleid in haar totale woningvoorraad en op verantwoordelijke wijze hiermee omgaat;
 • Asbestbronnen binnen het woningbestand worden duidelijk, deze gegevens kunnen waardevol zijn voor toekomstige renovatie of sloopplannen;
 • Om langdurige leegstand te voorkomen kan een paraplusloopvergunning worden aangevraagd bij het bevoegd gezag.

Meer weten over Advisering asbestbeleid?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief