Lycens

Adviseren om te realiseren

Vergunningmanagement

Lycens is thuis in vergunningen. Onze adviseurs hanteren een gedegen stappenplan, waarmee ze op systematische wijze alle vergunningen en regelgeving in het kader van het Bouwbesluit, gebruiksbesluit en Wet milieubeheer in kaart brengen. Op basis daarvan geven ze op een overzichtelijke manier aan welke voorzieningen en maatregelen noodzakelijk zijn en hoe die het best kunnen worden uitgevoerd.

Met goed vergunningmanagement maakt u inzichtelijk welke vergunningen noodzakelijk zijn om alle werkzaamheden uit te voeren, welke voorschriften daaruit voortvloeien en op wat voor manier daar het best invulling aan gegeven kan worden.

Goed vergunningmanagement geeft inhoud aan de visie en missie van uw organisatie. En minstens net zo belangrijk: het geeft een stimulans aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. U voldoet op een proactieve manier aan de geldende regelgeving en krijgt volledig inzicht in de maximale bandbreedte van de verschillende vergunningen. Die kennis is waardevol voor een optimale bedrijfsvoering.

Natuurlijk kunt u onze expertise inzetten voor de inventarisatie van uw vergunningen en de vergunningseisen. Maar u kunt ook kiezen voor een totaalpakket:

  • Aanvragen van vergunningen;
  • Begeleiding in de procedures;
  • Uitvoering van de onderzoeken;
  • Opstellen van een beleidsplan voor gebouwvergunningen.

Meer weten over Vergunningmanagement?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief