Lycens

Adviseren om te realiseren

Geohydrologisch onderzoek

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw (profiel), -structuur en -textuur worden (verkennende) boringen verricht. Op basis van de profiel- en veldkenmerken kan soms een eerste schatting worden gemaakt van de fluctuatie van de grondwaterstand. Voor een nauwkeuriger beeld over de heersende grondwaterstand of stijghoogte worden in de boorgaten op verschillende niveaus peilbuizen geplaatst. In de peilbuis kan dan de grondwaterstand of stijghoogte handmatig of middels zogenaamde divers worden gemeten. Deze metingen worden gebruikt om uiteindelijk een gedegen advies uit te brengen het zogenaamde bemalingsadvies. Eventueel wordt voor een goede onderbouwing gebruik gemaakt van de volgende onderzoeken:

  • Bemalingsproef;
  • Pompproef;
  • Analyse grondwater;
  • Verkennende onderzoeken en bepaling k-waarde.

Lycens kan u een volledig advies bieden, zodat de opdrachtgever gerust kan bouwen.

Meer weten over Geohydrologisch onderzoek?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief