Lycens

Adviseren om te realiseren

Bodemonderzoek- en sanering

U kunt onnodig tijdverlies bij bouw en realisatie voorkomen. Lycens biedt namelijk totaaloplossingen waarbij de bodemsanering samengaat met het bouwrijp maken van de locatie.

Onze aanpak: maatwerk

Wij kunnen u het best van dienst zijn als u ons al vanaf het prille begin betrekt bij uw plannen. Onze ervaring is dat die werkwijze in een later stadium tijd én kosten bespaart.

Als eerste onderzoeken wij voor welke saneringssubsidies of bijdragen u in aanmerking komt. Onze adviseurs geven aan wat het slagingspercentage is en verzorgen de subsidieaanvraag. No cure no pay! Wij hebben ruime ervaring met ISV, D2 Bedrijvenregeling en Bodemsaneringsfondsen.

Vervolgens doen wij historisch onderzoek en brengen op basis van bestaande gegevens de bodem en hydrologische gegevens in kaart. Deze gegevens versterken wij met verschillende onderzoeken:

  • Bodemonderzoek;
  • Hydrologisch onderzoek;
  • Warmte-koude opslag;
  • Sonderingen;
  • Kabels en leidingen.

Het resultaat is een saneringsplan dat helemaal is afgestemd op uw project. Daarin hebben wij een aantal alternatieven opgenomen. In overleg met u werken wij de meest optimale variant gedetailleerd uit.

Wat kunt u verder van ons verwachten

Lycens ziet toe op de saneringswerkzaamheden van de aannemer. Wij dragen zorg voor de vergunningen en meldingen, de aanbesteding en verzorgen de milieukundige begeleiding. Wij zijn overtuigd van onze aanpak en bieden onze directievoering en milieukundige begeleiding desgewenst op risicodragende basis.

Meer weten over Bodemonderzoek- en sanering?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief