Lycens

Adviseren om te realiseren

Milieukundige begeleiding

Tijdens de uitvoering van een bodemsanering is milieukundige begeleiding vanuit de Wet Bodembescherming verplicht. De milieukundige begeleider is tijdens de uitvoering van de sanering aanwezig om te controleren of de werkzaamheden volgens het opgestelde saneringsplan worden uitgevoerd en om eventuele afwijkingen te constateren.

Als de sanering is uitgevoerd, maakt de milieukundige begeleider een evaluatieverslag welke bij het bevoegd gezag wordt ingediend om de sanering af te ronden.

Lycens kan zorgen dat uw sanering op een juiste wijze plaatsvindt en beschikt daarom over de BRL SIKB 6000; VKB protocol 6001.

Meer weten over Milieukundige begeleiding?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief