Lycens

Adviseren om te realiseren

Bouwputten

Bouw- en reconstructiewerkzaamheden vinden door de schaars wordende ruimte steeds vaker in binnenstedelijk gebied plaats en daarmee dichter bij bestaande bebouwing. Door dit gegeven ontstaan tijdens de realisatie bouwrisico’s voor enerzijds de bouwput en anderzijds de directe omgeving. Het is voor opdrachtgevers en aannemende (risicodragende) partijen belangrijk reeds voor uitvoering (rest)risico’s in kaart te krijgen, waarop voor en tijdens de uitvoering kan worden geanticipeerd. Aan een onderbouwde uitspraak over risico’s gaat gedegen geotechnisch en milieuhygiënisch vooronderzoek  vooraf. Lycens kan u hierin adviseren en kan deze onderzoeken uitvoeren en/of begeleiden. U kunt er vanuit gaan dat de onderzoeksaanpak op maat wordt aangeboden, waarbij realisatie te allen tijde centraal staat.

Onze ervaring is dat voor aanvang van uitvoering betrokken partijen veelal naar elkaar kijken als het gaat om het benoemen en onderbrengen van risico’s. Dit komt de snelheid en financiën niet ten goede. Wij zijn dan ook van mening dat voornamelijk op dit punt nog winst te behalen is: op tijd de vinger op de zere plek en gerichte actie.

Lycens werkt voor onderzoek, advies en monitoring bij bouwputten samen met enkele gespecialiseerde partners. Samen onderzoeken, adviseren en monitoren wij op het gebied van de volgende gerelateerde aspecten:

  • Geluid, trillingen en zettingen;
  • Geohydrologie (bemalingen);
  • Grondverzet (keuringen/begeleiding grondstromen);
  • Verontreinigingen (grond en grondwater);
  • Sonderingen en funderingsadvisering;
  • Detectie niet gesprongen explosieven;
  • Hoogtebouten en deformatiemetingen;
  • Bouwkundige opname gebouwen incl. scheurwijdtemetingen.

Meer weten over Bouwputten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief