Lycens

Adviseren om te realiseren

Begeleiding uitvoering (saneringen)

Wat is een Bodemsanering

Voorkom onnodig tijdverlies bij bouw en realisatie van een project. Lycens kan u totaaloplossingen bieden waarbij we de bodemsanering samen laten gaan met het bouwrijp maken van de locatie. Daarnaast geven we u advies om een slimme manier van bouwen te kiezen waarbij het kosteneffectief saneren voorop staat.

Onze aanpak

We kunnen u het beste van dienst zijn als u ons in het prille begin betrekt bij uw plannen. Indien de eerste plannen bij u bekend zijn of wanneer u over wilt gaan tot aankoop van een locatie met 'een verleden', kunt u ons het plan vrijblijvend voorleggen en geven we u advies hoe het plan aan te pakken. Samen met u wordt de afweging gemaakt voor welke saneringssubsidies of bijdrage u in aanmerking kunt komen. De subsidietrajecten waar we ruime ervaring mee hebben zijn ISV, D2 Bedrijvenregeling en Bodemsaneringsfondsen.

Voordat we aan de slag gaan met het daadwerkelijk in kaart brengen van de bodem, proberen we in het voortraject middels het historische onderzoek, de bodem en hydrologische gegevens in kaart te brengen op basis van bestaande gegevens. Naast deze gegevens versterken we de basis voor ons plan van aanpak met de volgende adviezen:

  • Bodemonderzoek: nagaan van de verontreinigingsgraad van de bodem;
  • Hydrologisch onderzoek: de basis voor het waterhuishoudkundig plan;
  • Warmte-koude opslag: haalbaarheid voor energetisch advies; 
  • Sonderingen: inzicht in bodem en advies voor funderingswijze;
  • Kabels en leidingen: situering bouwplan of alternatief tracé voor kabels.

Op basis van de hier boven genoemde adviezen kunnen we een saneringsplan aanbieden afgestemd op het project. In dit saneringsplan werken we een aantal alternatieven uit en in overleg met werken wij voor u de meest optimale variant uit. Lycens beschikt daarnaast over diverse certificeringen die de kwaliteit van haar activiteiten en management waarborgen. Dit zijn:

  • VCA ** voor Veiligheid-, Gezondheid- en Milieumanagement;
  • ISO 9001: 2008 voor kwaliteitsmanagement;
  • BRL SIKB 1000 voor de uitvoering van partijkeuringen;
  • BRL SIKB 2000 voor de uitvoering van bodemonderzoeken;
  • BRL SIKB 6000 voor de uitvoering van milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen.

Wat kunt u verder van ons verwachten

Lycens stemt de saneringsinspanning af op de te realiseren bestemming en ziet toe op de saneringswerkzaamheden van de aannemer. Wij dragen zorg voor de vergunningen en meldingen, dragen zorg voor de aanbesteding en zien toe op de sanering. Om u te overtuigen van onze aanpak, kunnen we onze directievoering en milieukundige begeleiding aanbieden op risicodragende basis. Dit alternatief willen we graag aan u voorleggen.

Meer weten over Begeleiding uitvoering (saneringen)?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief