Lycens

Adviseren om te realiseren

Asbestbeheersplan

Is er een sloopvergunning nodig, dan krijgt u al snel te maken met asbestinventarisatie, inspecties, bodemonderzoek, asbestmateriaal en monsters.

Asbest is een beladen woord. Het wordt meestal geassocieerd met gezondheidsrisico's en hoge verwijderingkosten. Als organisatie moet u kunnen aantonen zorgvuldig om te gaan met de aanwezigheid ervan. Daarvoor is het asbestbeheersplan. Daarmee maken wij inzichtelijk wat de risico's zijn van de aanwezigheid van alle asbesthoudende materialen.

Bij het asbestbeheersplan horen de volgende kerndoelen:

  • Beleid binnen de organisatie;
  • Totale inventarisatie van alle asbesthoudende materialen;
  • Risicobepaling van alle materialen onder behoud van de inventarisatie;
  • Beheer van de materialen in de toekomst.

Het asbestbeheersplan geeft inzicht in het asbestbeleid in woningen en bedrijfsgebouwen. Wij geven stapsgewijs aan hoe u het best om kunt gaan met calamiteiten en eventuele sanering. Daarnaast maken wij inzichtelijk wie welke verantwoordelijkheden draagt en wat de kosten en budgetten voor beheer en sanering zijn.

Meer weten over Asbestbeheersplan?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief