Lycens

Adviseren om te realiseren

Milieu en Ruimte

Er komt nogal wat bij kijken voor een bouwproject kan starten. De eisen waaraan overheden, instellingen en organisaties moeten voldoen, zijn elk jaar weer scherper.

  • Hoe zit het met de haalbaarheid van een bouwproject?
  • Zijn er juridische implicaties? 
  • Past het project in de ruimtelijke en milieuwetgeving?
  • Welke ontheffingen en vergunningen zijn er nodig?
  • Wat zijn de randvoorwaarden voor duurzaam bouwen?

Lycens ondersteunt overheden, woningbouwcorporaties en private opdrachtgevers bij vraagstukken over gebieds- en / of locatieontwikkeling en is een sparringpartner als het gaat om de hedendaagse wet- en regelgeving.

Een integrale aanpak

Wij signaleren dat milieukundige en ruimtelijke aspecten in de initiatief- en ontwerpfase over het algemeen te weinig, te laat of op een verkeerde manier aan bod komen. Dat is jammer, want daardoor komen voortgang, kwaliteit en realisatie van projecten sterk onder druk te staan.

Wij helpen u de zaken al vanaf de start helder te krijgen door verschillende disciplines samen te brengen. Een integrale aanpak, die zorgt voor duidelijke oplossingen.