Lycens

Adviseren om te realiseren

Onderwijs/Kinderopvang

Onderwijshuisvesting en kinderopvang is een actueel onderwerp. De ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. De gebouwen zijn gemiddeld genomen verouderd en de financiering is niet toereikend. Dat vraagt om creatieve oplossingen die functionaliteit en tegelijkertijd flexibiliteit bieden. Door al in de ontwerpfase na te denken over milieukundige en ruimtelijke aspecten, maar ook over de exploitatie, kunnen toekomstige lasten worden beperkt. Deze besparingen geven ruimte om te investeren in duurzaamheid en kwaliteit.

 Huisvestingsplannen in het onderwijs kennen een eigen dynamiek. Rekening dient gehouden te worden met besturen, gebruikers, soms gemeenten of medegebruikers. Lycens heeft hier kennis en ervaring en is goed in staat om betrokken partijen effectief samen te laten werken.

Daarnaast stellen gebouwen voor onderwijs zo hun eigen specifieke eisen. Gebouwen worden zeer intensief gebruikt, dienen een goed binnenklimaat te hebben en dienen energiezuinig te zijn. Dat moet in de planvorming meegenomen worden. 

Kortom wij zijn in staat om samen met u een optimale vertaalslag te maken van uw onderwijsvisie en onderwijsconcept naar een huisvesting.

Meer weten over Onderwijs/Kinderopvang?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief