Lycens

Adviseren om te realiseren

Legionella

Om besmetting van personen met de legionellabacterie te voorkomen, heeft de overheid voorwaarden gesteld aan leidingwater- en proceswaterinstallaties. Veel ondernemingen hebben al maatregelen getroffen om blootstelling te voorkomen, maar voldoen daarmee niet altijd aan de Arbowet of het Drinkwaterbesluit.

Onze adviseurs inventariseren de risico’s voor leiding- en proceswater, stellen beheersplannen op en verzorgen de (verplichte) monstername voor u. Desgewenst combineren wij het onderzoek met een helder advies om de bijbehorende risico’s tot een minimum te beperken.

Meer weten over Legionella?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief