Lycens

Adviseren om te realiseren

Resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGVO)

Resultaatgericht vastgoedonderhoud is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. Vastgoedbezitters, woningbouwverenigingen, beheerders en andere opdrachtgevers willen dat hun bezit op niveau wordt onderhouden en op niveau wordt gehouden.

Waarom Resultaatgericht vastgoedonderhoud?

  • Beheersen van kosten over een lange termijn (> 12 jaar) door risicobeperking;
  • Focus op de exploitatie: beperking van kosten (tot wel 20% goedkoper);
  • Concentreren op kernactiviteiten;
  • Kwaliteitsborging en optimalisatie door bundeling van kennis en continuïteit;
  • Lagere kosten door focus op exploitatieresultaat en voorkomen van dubbele indirecte kosten;
  • Meer inzicht door heldere meetbare processen.

Resultaatgericht vastgoedonderhoud werkt stimulerend voor opdrachtgever en opdrachtnemer. De zelfkennis wordt vergroot en het is noodzakelijk goed na te denken en te benoemen welke doelen men nastreeft en hoe deze zijn te bereiken. Dit moet leiden tot meer financiële zekerheid voor beide partijen, meer continuïteit betere kwaliteit en een positieve uitstraling naar de klanten van de opdrachtgever. 

Lycens stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst. 

 

Meer weten over Resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGVO)?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief