Lycens

Adviseren om te realiseren

Duurzaam vastgoedbeheer/Begeleiding uitvoering planmatig onderhoud

Door verduurzaming stijgt de waarde van bestaand commercieel vastgoed. Er is niemand die daar nog vraagtekens bij zet. Maar er zijn vele wegen die naar een duurzaam Rome leiden. Welke route leidt tot het beste resultaat en hoe kun je sturen op die juiste koers?

Of het nu gaat om woningen, appartementencomplexen of utilitaire gebouwen, meer dan ooit wordt onderzocht of bestaande objecten kunnen worden verduurzaamd. De combinatie van ingrijpend renoveren en het opwaarderen van de energie index is actueel. Afhankelijk van de verlenging van de levensduur kan dit een kansrijke optie zijn.

Duurzaam revitaliseren van een gebouw start met het scannen van de bestaande situatie van het gebouw en het samen met de opdrachtgever verkennen van de mogelijkheden van ‘verduurzamen’. Hierbij wordt ook een ambitie vastgesteld. De ambitie wordt uitgedrukt in een beoogde duurzaamheidklasse en een terugverdientijd van investeringen. Deze vormen samen het startpunt voor een nadere analyse en een plan voor de beoogde ingrepen in het gebouw, waarbij meestal meerdere scenario’s worden ontwikkeld. Op basis van deze scenario's en bijbehorende ramingen van investeringskosten en terugverdientijden kan dan een onderbouwd besluit worden genomen over de aanpak van de verduurzaming van het gebouw.

Lycens kan voor uw pand concrete varianten ontwikkelen waarbij duurzaamheid en renoveren hand in hand gaan. In de varianten worden stapsgewijs eenvoudige aanpassingen en ingrijpende maatregelen getoetst op kosten, energieresultaat en rendement. Samen met de opdrachtgever kan de afweging en keuze worden gemaakt. Lycens kan vervolgens het uitvoeringsproces organiseren en begeleiden.

 

Meer weten over Duurzaam vastgoedbeheer/Begeleiding uitvoering planmatig onderhoud?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief