Lycens

Adviseren om te realiseren

Privacy Statement

Lycens B.V. respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk worden behandeld. Lycens B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website zoals weergegeven is in deze privacy policy.

 

Verwerking Persoonsgegevens

Lycens B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op onze website:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

 

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Lycens verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. Wat met bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan zijn gegevens over: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschappen vakverenigingen, gezondheid, seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.


Verwerking persoonsgegevens

Lycens B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het factureren van uw betaling.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Het aankondigen van nieuwe vacatures.
- Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Cookieverklaring
Lycens B.V. gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Google analytics
Op de website gebruiken we Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De bewaarperiode van gegevens voor gebruikers en gebeurtenissen is maximaal 38 maanden. Gerbert Voortman Bruidsfotografie Rijssen heeft een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Bij Google hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
De informatie uit Google Analytics wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BOOT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lycens.nl. We reageren zo dan binnen 5 werkdagen op uw verzoek.


Persoonsgegevens beveiliging
Lycens B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lycens.nl.


Wijzigingen privacy policy
Lycens B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Veranderingen of uitbreidingen van dit privacy statement worden geplaats op de website en zijn direct van kracht.


Vragen omtrent privacy policy
Als u vragen of opmerkingen heeft over de privacy policy horen wij dat graag. U kan dit laten weten via info@lycens.nl.

Meer weten over Privacy Statement?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal 0541-570730

Inschrijven nieuwsbrief